آموزش سرزنی مثل مهاجمین حرفه‌ای

1401/02/28
آموزش سرزنی مثل مهاجمین حرفه‌ای .امیدوارم این آموزش کلی بهتون کمک کنی چون بینیِ داداشتون در این راه ترکید 😅😅👊🏽 همین کلی خواستید چشاتون رو ببندید یاد این صحنه بیوفتید که توپ ممکنه بخوره توی صورتتون پس خواهشاً ترسو نباشید و با چشمای باز به استقبال توپ برید 🧨.

دیدگاه وبلاگ

ابوالفضل یعقوبی

عالی

5/27/2022 5:07:22 PM

آموزش سرزنی مثل مهاجمین حرفه‌ای

1401/02/28
آموزش سرزنی مثل مهاجمین حرفه‌ای .امیدوارم این آموزش کلی بهتون کمک کنی چون بینیِ داداشتون در این راه ترکید 😅😅👊🏽 همین کلی خواستید چشاتون رو ببندید یاد این صحنه بیوفتید که توپ ممکنه بخوره توی صورتتون پس خواهشاً ترسو نباشید و با چشمای باز به استقبال توپ برید 🧨.

ابوالفضل یعقوبی

عالی

5/27/2022 5:07:22 PM

دیدگاه شما
پیگیری سفارشات